Kateryna Manetska

Kateryna Manetska

IT Lawyer

 at axon